تبلیغات
یا زهرا(س) - آزادی معنویی


آزادی معنویی
طبقه بندی: مذهبی، | نظرات : نظر
برچسب ها: ازادی معنویی-، تعریف-، بحث-،

تفاوتی که میان مکتب انبیا ومکتبهای بشری هست در این استکه پیغمبران امدهاند تا علاوه بر ازادی اجتمایی به بر ازادی معنویی بدهند وازادی معنویی است که بیشتر از هر چیز دیگر ارزش دارد.
تنها ازادی اجتماعی مقدس نیست بلکه ازادی معنویی هم مقدس است وازادی اجتماعی بدون ازادی معنویی میسر وعملی نیست واین است درد جامعه بشری که امروز مخواهد ازادی اجتماعی را تامیین کند ولی به دنبال ازادی معنویی نمیرود یعنی  نمیتواند قدرتش را ندارد چون ازادی معنویی را جز از طریق نبوت وانبیا دین ایمان وکتابهای اسمانی نمیتوان تامیین کرد


حال ببینیم ازادی معنویی یعنی چه انسان یک موجود مرکب ودارای قواوغرایز گوناگونی است در انسان هزاران قوه نیرومند هست. انسان شهوت دارد غضب دارد حرص دارد وطمع دارد جاه طلبی وافزون طلبی دارد در مقابل عقل داردفطرت دارد وجدان اخلاقی دارد.انسان از نظر معنا باطن وروح خودش ممکن است یک ادم ازاده باشد  وممکن است یک ادم برده وبنده باشد یعنی ممکن است انسان بنده حرص خودش باشد اسیر شهوت خودش باشد اسیر خشم خودش باشد اسیر افزون طلبی خودش باشد و ممکن است از همه اینها ازاد باشد

گفت فاش مگویم از گفته خود دلشادم                             بنده عشقم واز هر دو جهان ازادم

ممکن است انسانی باشد که همان طور که از نظر ازادی اجتماعی ازاد مرد است زیر بار ذلت نمیرود زیر بار بلردگی نمیرود وازادی خودش را اجتماع حفظ می کند از نظر اخلاق معنویت هم ازادی خود را حفظ کرده باشد یعنی وجدان وعقل خودش را  ازاد نگه داشته باشد این  ازادی همان است که در زبان دین تزکیه نفس وتقوا گفته میشود

ادامه مطلب...
نویسنده : ابراهیم
تاریخ : یکشنبه 5 مرداد 1393
زمان : ساعت 06 و 44 دقیقه و 20 ثانیهمرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.irروزشمار فاطمیه آیه قرآن


پایگاه جامع عاشورا